Tudeng TV tagab Teie poolt edastatud isikuandmete turvalisuse, järgides Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seaduseid.

Kasutame Teie isikuandmeid vaid nendel eesmärkidel, mille jaoks need kogutud on ning tagame kaitse andmete lubamatu või ebaseadusliku töötlemise, hävimise või kahjustumise eest, kasutades selleks vastavaid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.